sk | en

Dizajn

Webová grafika, webdizajn a tvorba webu

Tvorba webu je proces, ktorý sa deje postupne a zahŕňa niekoľko postupov, samostatná tvorba stránky by totiž za veľa nestála. Webová stránka je zložená zo statického kódu ktorý sa nemení, z dynamického obsahu, ktorý sa mení na základe činnosti návštevníka webovej stránky, je to tiež grafika stránky a obrázky. V niektorých prípadoch sa na tvorbe webu podieľa aj databáza.
S každým typom tvorby webu mám skúsenosti. Kód stránok (HTML) je základ, na neho sa úzko viaže štýlovanie (CSS), pre dynamický obsah je to PHP s podporou databáz (MySQL). Skúsenosť s tvorbou webu mám niekoľkoročnú, o čom svedčí dlhodobá spolupráca s neziskovou organizáciou NODAM, pre ktorých Alpha studios vykonáva webmastering.
Okrem tvorby webu ponúkame tvorbu logotypov, grafické spracovanie návrhov, retuš a spracovanie fotiek pre webstránky, a sú tu aj rôzne iné projekty spojené s grafikou, alebo napríklad aj 3D modelovanie.

Webové stránky

Post Affiliate Pro customize
projekt "Post Affiliate Pro customize"
Alpha Studios sa podielalo na vytvorení portálu pre grafické a systémové úpravy affiliate systému Post Affiliate Pro. Pre tento účel bola vytvorená grafika stránky - všetky prvky boli vytvorené v Alpha Studios, fotografie boli zakúpené z istého webového portálu. Použité boli HTML, PHP, CSS a jQuery.
Bytové družstvo Trnava
projekt "Bytové družstvo Trnava"
Bytové družstvo Trnava si objednalo nový dizajn už existujúcej stránky. Alpha Studios vytvorilo všetky grafické prvky. Systém bol nasadený do redakčného systému WordPress. Alpha Studios vytvorilo grafickú tému pre tento systém.
List Ježiškovi
projekt "Ježiško"
Projekt Ježiško, resp. list Ježiškovi je projektom Alpha Studios. Všetky grafické prvky a stavba stránky boli vytvorené v Alpha Studios. Použité boli HTML, PHP (s MySQL), CSS i JavaScript. Fotografie boli zakúpené z istého webového portálu.
Viac peňazí
projekt "Viac peňazí"
Stránka s projektom Viac peňazí bola vytvorená na požiadavku zákazníka. Všetky grafické prvky, systém blogu i stavba stránky boli vytvorené v Alpha Studios. Použité boli HTML, PHP (s MySQL), CSS i JavaScript. Fotografie boli zakúpené z istého webového portálu.
Cmiter studios
projekt "Cmiter studios"
Toto je starý dizajn webu Cmiter studios. Stránka bola vytvorená so všetkými grafickými prvkami. Celá stránka bola tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL), CSS a JavaScript technológiou.
Chotár
projekt "Spevácka skupina"
chotar.cmiter-studios.net/
Táto stránka bola vytovrená pre spevácku skupinu Chotár. Celá stránka je tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL) a CSS technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.
moja svadba
projekt "svadba"
svadba.cmiter-studios.net/
Táto stránka bola vytovrená pre informácie o mojej svadbe. Celá stránka je tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL), CSS a JavaScript technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.
projekt Mišo
MISO project
miso.cmiter-studios.net/
Táto stránka bola vytovrená ako školský projekt. Celá stránka bola tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL) a CSS technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.
hra BIA
projekt BIA
mese.jasr.sk/bia/
Táto stránka bola vytovrená pre online hru simulácie BIA (banky v akcii). Celá stránka bola tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL) a CSS technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.
hra MESE
MESE project
mese.jasr.sk/mese/
Táto stránka bola vytovrená pre online hru simulácie MESE (simulácia manažovania trhu ekonomiky). Celá stránka je tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL) a CSS technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.
web sestričiek
web sestričiek
Táto stránka bola vytovrená pre školské sestry de Notre Dame, ktoré si pripravili svoj vlastný návrh webu, ktorý sme už len vytvorili. Celá stránka bola tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL), CSS a JavaScript technológiou. Stránka už bola zmenená a spravuje ju niekto iný.
NODAM
projekt NODAM
www.nodam.sk
Na tejto stránke sa menil dizajn už niekoľkokrát a naposledy sa menil celkový kód stránky. Celá stránka je tvorená pomocou HTML, PHP (s MySQL), CSS technológiou a tiež na nej bola vykonaná SEO optimalizácia (aj s htaccess kódom).
Yellow Bulldozer
projekt Yellow bulldozer
Táto stránka už neexistuje, ale bol to prvý projekt bývalého Cmiter sudios. Celá stránka bola tvorená pomocou HTML a CSS technológiou. Grafika bola navrhnutá Cmiter studios.

Logotypy (tzv. Logá)

Alpha studios
Logotyp navrhnutý pre Alpha studios.
webrealit.sk
Logotyp vytvorený pre webrealit.sk reprezentujúci farby webstránky. Stránka už neexistuje.
cmiter studios
Logotyp Cmiter studios.
staré logo Cmiter studios
Starší logotyp Cmiter studios.
alpha
Logotyp (avatar) používatela Alpha.
ICQ logo
Logotyp (avatar) ICQ používateľa #209261818.